Optimummodel

"Het Optimummodel maakt de wereld maakbaarder dan je denkt"

Performance verbetering

Het managen van een onderneming is complex, successen zijn hoogstandjes. De operatie vraagt veel attentie en beheerst vaak de tijdbesteding van de ondernemer. Toch is de wereld meer maakbaar dan je in eerste instantie denkt.

Het helpt om de relevante hoofdstukken van de onderneming te onderscheiden en ze in samenhang maar ook separaat te beschouwen. Het betreft de volgende hoofdstukken: klanten, portfolio, businessmodellen, mensen en organisatie en tenslotte het geld. Centraal staat het leiderschap van de ondernemer; hij of zij voert vanuit een koersplan regie op deze hoofdstukken.

Interesse?

Hiermee is het Optimummodel geboren. Het geeft de ondernemer een compleet overzicht en leert om met een “van de maan naar de aarde-blik", naar de onderneming te kijken. Het financieel resultaat is aan de ene kant een gevolg van de gebeurtenissen binnen de diverse hoofdstukken. Aan de andere is er ook de mogelijkheid om vanuit financiele doelstellingen naar de verschillende hoofdstukken te kijken. Als je een bepaalde financiele doelstelling wilt realiseren, welke keuzes moet je daarvoor binnen de hoofdstukken klanten, portfolio, business modellen en mensen & organisatie maken?  

Wanneer uw onderneming niet meer in balans is dan moet er wat veranderd worden. Het is goed als u de noodzaak tot verandering onderkent. Met het Optimummodel krijgt u overzicht en heeft u een compleet beeld van wat behouden kan worden en wat verbeterd moet worden.

Optimum Model
Leiderschap
Klanten
Business model
Financieel resultaat
Mensen & organisatie
Portfolio
Januari

Het Optimummodel

Het Optimummodel is een model om een onderneming of business te besturen en te ontwikkelen. Het Optimumbedrijfsmodel onderscheidt een aantal hoofdstukken die enerzijds met elkaar zijn verbonden maar anderzijds een eigen benadering verdienen.

Beweeg met uw muis of vinger over een van de gekleurde cirkels voor een uitgebreide uitleg.

Klanten
 • Welk omzet doelstellingen passen voor de komende 3 jaar bij de onderneming
 • Wat zijn de ambities t.a.v. de omzet verdeling over marktsegmenten
 • Welke verkoopmethode en -kanalen worden ingezet om de omzet te vergroten
Portfolio
 • Met welke strategische producten of diensten gaat de omzet gerealiseerd worden
 • Lukt het om de Bruto marge% per product of dienst te verbeteren
 • In welke mate is innovatie en business development ingericht
Business modellen
 • Welke verdienmodellen gebruiken we: projecten, onderhoud, detachering, handel
 • Welke Bruto marge% verdien je per business model, hoe kun je deze verbeteren
 • Produceert de onderneming zelf, zijn de productie kosten in control
Mens en Organisatie
 • Stellen kwantiteit en kwaliteit van management en medewerkers de onderneming in staat om het plan te realiseren
 • Is er een goede aanpak om mensen de ontwikkelen en te binden
 • Is de onderneming is staat om goede mensen te vinden
Financieel resultaat
 • Wordt er gewerkt met een V/W rekening met gesplitste directe en indirecte kosten
 • Wordt er gestuurd op Bruto marge%, Indirecte kosten%, Netto marge%
 • Is er een 12 maands-begroting met seizoenpatroon
 • Is er een liquiditeitsprognose
Leiderschap
 • Wordt er jaarlijks gewerkt met een 3 jarig koersplan
 • Stellen maandrapportages de leiding in staat om de onderneming effectief te besturen.
 • Wat is de rol van de leider: strategisch versus operationeel, extern versus intern

Het Optimummodel

Deze hoofdstukken zijn:

 • klanten; 
 • portfolio; 
 • businessmodellen; 
 • mensen en organisatie; 
 • financieel resultaat;
 • leiderschap.

Met een quick scan lichten wij op deze wijze uw volledige onderneming door. Alles begint met deze inventarisatie. Dat levert een bedrijfsfoto op en vanuit die foto gaan wij samen met u en uw onderneming aan de slag.

Contact

Optimum Business Management B.V.
Bosstraat 49
3766 AC Soest

06-53 54 75 33
info@optimumbm.nl

Contactformulier

Referenties

"Doordat ik nu stuur op feiten en cijfers ben ik zelf, maar is ook mijn onderneming ‘in control’. Na de interventie met behulp van het Optimum-model besef ik dat ondernemen nog beter kan. Ik beveel het Optimum-model en de adviezen van Barend de Zoete daarom ook van harte aan."

Remco de Vries, Conclusion Xforce B.V.

Lees verder