Disclaimer

Optimum Business Management B.V. (Kamer van Koophandel: 60540001), hierna te noemen Optimum, verleent u hierbij toegang tot www.optimumbm.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Optimum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.optimumbm.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Optimum Business Management B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Optimum spant zich in om de inhoud van www.optimumbm.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.optimumbm.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Optimum. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.optimumbm.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.optimumbm.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Optimum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Optimum. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Optimum, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Optimum Business Management B.V.
Bosstraat 49
3766 AC Soest

06-53 54 75 33
info@optimumbm.nl

Contactformulier

Referenties

"Doordat ik nu stuur op feiten en cijfers ben ik zelf, maar is ook mijn onderneming ‘in control’. Na de interventie met behulp van het Optimum-model besef ik dat ondernemen nog beter kan. Ik beveel het Optimum-model en de adviezen van Barend de Zoete daarom ook van harte aan."

Remco de Vries, Conclusion Xforce B.V.

Lees verder