Barend de Zoete

"Hard op de inhoud, zacht op de relatie"

Optimummodel

"Het Optimummodel maakt de wereld maakbaarder dan je denkt"

Maan naar de aarde

“Leer van de maan naar de aarde kijken”

Optimum Business Management

Barend de Zoete is de man achter Optimum. Hij is sinds 1 januari 2014 actief met dit bedrijf dat ondernemers en hun bedrijven laat groeien in ontwikkeling en resultaten. Het door hem zelf ontwikkelde Optimummodel helpt ondernemers op weg. In een MKB-onderneming wordt dagelijks hard gewerkt. Een ondernemer vindt vaak niet de tijd om overzicht te creëren, inzicht te verkrijgen en focus aan te brengen. Met het Optimumbedrijfsmodel leert Barend ondernemers vanaf afstand en met een completer beeld naar hun onderneming te kijken.

Direct naar:

Barend over Optimum: ,,Mijn kennis en ervaring heb ik samengevat in Optimum: een aanpak om een onderneming of business te besturen en te ontwikkelen. De breakdown in klanten, portfolio, businessmodellen, mensen & organisatie en financieel resultaat bevat diverse best practices. Door toepassing en ontwikkeling van leiderschap van de ondernemer brengen we focus aan, worden problemen inzichtelijk en kunnen we die aanpakken. Daardoor ontwikkelt de onderneming én de ondernemer zich. Uiteindelijk resultaat is verbetering van het bedrijfsresultaat. Met een periodieke review wordt de ondernemer getraind en ontwikkeld. Het Optimummodel is een investering voor de korte én voor de lange termijn. Ik ben altijd bereid om vrijblijvend bij de klant of een toekomstige klant een presentatie van het Optimummodel te geven.”

Het Optimummodel

Het Optimummodel is een model om een onderneming of business te besturen en te ontwikkelen. Het Optimumbedrijfsmodel onderscheidt een aantal hoofdstukken die enerzijds met elkaar zijn verbonden maar anderzijds een eigen benadering verdienen.

Optimum Model
Leiderschap
Klanten
Business model
Financieel resultaat
Mensen & organisatie
Portfolio
Januari

Het Optimummodel

Het Optimummodel is een model om een onderneming of business te besturen en te ontwikkelen. Het Optimumbedrijfsmodel onderscheidt een aantal hoofdstukken die enerzijds met elkaar zijn verbonden maar anderzijds een eigen benadering verdienen.

Beweeg met uw muis of vinger over een van de gekleurde cirkels voor een uitgebreide uitleg.

Klanten
 • Welk omzet doelstellingen passen voor de komende 3 jaar bij de onderneming
 • Wat zijn de ambities t.a.v. de omzet verdeling over marktsegmenten
 • Welke verkoopmethode en -kanalen worden ingezet om de omzet te vergroten
Portfolio
 • Met welke strategische producten of diensten gaat de omzet gerealiseerd worden
 • Lukt het om de Bruto marge% per product of dienst te verbeteren
 • In welke mate is innovatie en business development ingericht
Business modellen
 • Welke verdienmodellen gebruiken we: projecten, onderhoud, detachering, handel
 • Welke Bruto marge% verdien je per business model, hoe kun je deze verbeteren
 • Produceert de onderneming zelf, zijn de productie kosten in control
Mens en Organisatie
 • Stellen kwantiteit en kwaliteit van management en medewerkers de onderneming in staat om het plan te realiseren
 • Is er een goede aanpak om mensen de ontwikkelen en te binden
 • Is de onderneming is staat om goede mensen te vinden
Financieel resultaat
 • Wordt er gewerkt met een V/W rekening met gesplitste directe en indirecte kosten
 • Wordt er gestuurd op Bruto marge%, Indirecte kosten%, Netto marge%
 • Is er een 12 maands-begroting met seizoenpatroon
 • Is er een liquiditeitsprognose
Leiderschap
 • Wordt er jaarlijks gewerkt met een 3 jarig koersplan
 • Stellen maandrapportages de leiding in staat om de onderneming effectief te besturen.
 • Wat is de rol van de leider: strategisch versus operationeel, extern versus intern

Lees verder

Contact

Optimum Business Management B.V.
Bosstraat 49
3766 AC Soest

06-53 54 75 33
info@optimumbm.nl

Contactformulier

Referenties

"Doordat ik nu stuur op feiten en cijfers ben ik zelf, maar is ook mijn onderneming ‘in control’. Na de interventie met behulp van het Optimum-model besef ik dat ondernemen nog beter kan. Ik beveel het Optimum-model en de adviezen van Barend de Zoete daarom ook van harte aan."

Remco de Vries, Conclusion Xforce B.V.

Lees verder